Osteopathie

Centraal in de behandeling staat het herstellen van bewegingen en vloeistofstromen en het opheffen van eventuele blokkades in het lichaam. Een osteopaat kijkt niet alleen naar het deel van het lichaam waar u de klacht ervaart, maar naar het bewegingsapparaat, het bindweefsel (wat zich ook rond de organen bevindt), de schedel en het algemeen functioneren van het lichaam. Een osteopaat maakt soms gebruik van stevige technieken, maar meestal gebruikt een osteopaat zachte technieken.

Vaak zijn er een of enkele vervolgbehandelingen nodig. Dit verschilt per patiënt en per klacht. Na iedere osteopatische behandeling heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. Er kunnen enkele dagen tot weken tussen de behandelingen zitten.

Aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Privacy Statement