Osteopathie, preventief

Zonder pijn of bewegingsbeperking te ervaren, kan er al wel een belemmering van het weefsel zijn. Middels een preventieve behandeling door een osteopaat (bijvoorbeeld 1x per jaar) kan worden voorkomen dat er een keten wordt opgebouwd. Met een osteopatische behandeling kunnen klachten worden voorkomen en wordt de kans op recidieven verkleind.

Aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Privacy Statement